SEARCH PORTO’S MENU

Cafe and Beverages

Cappuccino Cappuccino

Cappuccino

Café Latte Café Latte

Café Latte

Vanilla Latte Vanilla Latte

Vanilla Latte

Dulce de Leche Latte Dulce de Leche Latte

Dulce de Leche Latte

Chai Latte Chai Latte

Chai Latte

Green Tea Latte Green Tea Latte

Green Tea Latte

Café Mocha Latte Café Mocha Latte

Café Mocha Latte

White Chocolate Mocha Latte White Chocolate Mocha Latte

White Chocolate Mocha Latte

Hot Tea Hot Tea

Hot Tea